aktualność

Konkurs ofert na "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego"

Opublikowano: 19/05/2017

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego" wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji w/w zadania.

Ogłoszenie o konkursie w załączeniu.

 Pliki do pobrania: