aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 03/04/2017

 

            Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 30.03.2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30.03.2017 r.)