aktualność

Zjazd PTTK

Opublikowano: 28/03/2017

Dnia 24 marca br. w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbył się uroczysty Zjazd oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

Zjazdy organizowane są co cztery lata celem podsumowania dotychczasowej działalności oraz wyboru nowych władz oddziału PTTK ziemi kamiennogórskiej. Uroczystość ta była również okazją do wręczenia odznak zasłużonym działaczom. Dyplom Honorowy PTTK odebrała Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.