aktualność

XXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 21/02/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:
-      informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
-      informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
-      informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
-      informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
7. Sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenia przychodów powiatu kamiennogórskiego na 2017 rok.
10. Zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                  (-) Bożena Ziemiańska