aktualność

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2017

Opublikowano: 15/02/2017

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2017". 

O dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarzadowe zarejestrowane jako stowarzyszenia i fundacje, mające siedzibę w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. Termin nadsyłania wniosków
w pierwszym etapie upływa 14 marca 2017 roku, do godzin 12.00!

Na stronie www.rownacszanse.pl czekają szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami
i kryteriami oceny.