aktualność

Powiatowy Urząd Pracy wyróżniony

Opublikowano: 30/01/2017

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Podczas spotkania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -  Pan Stanisław Szwed wręczył na ręce dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze -  Pani Teresie Ceremudze wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze za uzyskanie w 2016r. najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie dolnośląskim.

Spośród 323 wniosków powiatowych urzędów pracy nagrodzonych zostało przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 180 urzędów. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze uzyskał 7 miejsce w Polsce.