aktualność

Powiatowe spotkanie noworoczne

Opublikowano: 25/01/2017

We wtorek 24 stycznia 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. W spotkaniu licznie uczestniczyli  samorządowcy - reprezentujący wszystkie gminy z terenu naszego powiatu, przedsiębiorcy, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych a także przedstawiciele duchowieństwa. Parlamentarzystów reprezentowała Pani Poseł Marzena Machałek. Spotkanie noworoczne rozpoczęło się od wzruszających i pełnych magii jasełek w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Składając życzenia pomyślności w Nowym Roku Starosta Jarosław Gęborys podziękował wszystkim za dotychczasową dobrą współpracę, mówił o planach i wyzwaniach czekających powiat kamiennogórski w roku 2017. Realizacja tych i innych zamierzeń, jak podkreślił Starosta, nie będzie możliwa bez współpracy z przedstawicielami wszystkich społeczności powiatu kamiennogórskiego. Składając zebranym życzenia noworoczne Poseł Marzena Machałek podsumowała również miniony rok i przypomniała o kluczowym wydarzeniu, jakim było niewątpliwie podjęcie przez rząd decyzji o budowie drogi S3 na odcinku Bolków - Lubawka, decyzji przełomowej dla rozwoju regionu i powiatu kamiennogórskiego. Na zakończenie spotkania Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska podziękowała uczniom i nauczycielom Liceum za wspaniale przygotowane jasełka. Podziękowała Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - za wyśmienity poczęstunek, Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej - której podopieczni wykonali piękne zaproszenia oraz Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia - Środowiskowemu Domowi Samopomocy, który na tę okoliczność przygotował wyjątkowe stroiki.