aktualność

XXX Sesja Rady Powiatu

Opublikowano: 20/03/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za 2016 rok - informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.
7. Bezpieczeństwo obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za rok 2016 - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze.
8. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamiennej Górze.
9. Informacja o najbliższych planach związanych z promocją Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski, do nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenia przychodów powiatu kamiennogórskiego na 2017 rok.
12. Zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                      Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                          (-) Bożena Ziemiańska