aktualność

XXXI Sesja Rady Powiatu

Opublikowano: 14/04/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital w Kamiennej Górze.
7. Sprawy społeczne w powiecie kamiennogórskim.
8. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2016.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenia przychodów powiatu kamiennogórskiego na 2017 rok.
11. Zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.
                                                              Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                   (-) Bożena Ziemiańska