aktualność

XXXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 22/08/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego oraz
o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od stycznia 2017 roku.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenia przychodów powiatu kamiennogórskiego na 2017 rok.
9. Interpelacje.
10. Zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

                                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                         (-) Bożena Ziemiańska