aktualność

Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Opublikowano: 06/08/2012

Powołanie Związku Powiatów Dolnośląskich było tematem ostatniego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, który odbył się 2 sierpnia w Środzie Śląskiej. W spotkaniu wzięła również udział starosta Ewa Kocemba.

Gospodarzem spotkania był starosta Sebastian Burdzy, a gościem specjalnym Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Planowany związek w pierwotnym złożeniu zająłby się sprawami geodezyjno-kartograficznymi, m.in. tworzeniem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, złożeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy informatyzacją zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Przystąpienie do związku będzie wymagać ogromnej pracy z państwa strony. To nie tylko pozyskanie środków, ale realizacja ogromnego projektu a później jego rozliczenie. Jestem jednak przekonana, że perspektywa sukcesu, warta jest tej pracy. Ze swojej strony deklaruję pomoc techniczną i merytoryczną - podkreśliła inspektor Meusz. Zaapelowała też, aby jednym z celów związku było ujednolicenie oprogramowania do ewidencji.

Plan powołania związku oceniono pozytywnie. Starostowie i geodeci zgodzili się, że działając wspólnie będzie można więcej osiągnąć.

- Jeżeli nie chwycimy tego byka za rogi teraz, to z każdym rokiem będziemy nam coraz trudniej wyjść z zapaści - oceniał starosta milicki Piotr Lech.

Na koordynatora przedsięwzięcia wybrano powiat głogowski. Jego starosta zobowiązał się  przesłać wszystkim powiatom wzór statutu planowanego związku. Następnym krokiem będą wstępne decyzje zarządów powiatów.

Na spotkaniu padły również propozycje, aby związek zajmował się również innymi sprawami np. drogami. Jednak ewentualne rozszerzenie zadań związku będzie rozważne później, po rejestracji.

 - Znów w tej sali tworzymy historię. To nasz drugi ważny, wspólny projekt, który tu zaczyna swój żywot - podsumował spotkanie starosta Burdzy.