aktualność

Powiatowy konwent

Opublikowano: 11/07/2012

Posiedzenie Konwentu Powiatów Dolnośląskich odbyło się 9 i 10 lipca w Sycowie. Wiodącymi tematami spotkania starostów były stan prac nad powstającą Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, podatek "janosikowy" oraz sprawy związane z ratownictwem medycznym. W konwencie uczestniczyła starosta Ewa Kocemba.

W konwencie uczestniczyli reprezentanci powiatu kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, zgorzeleckiego, legnickiego, lubińskiego, milickiego, trzebnickiego, polkowickiego, oławskiego, bolesławieckiego, górowskiego, wałbrzyskiego, lwóweckiego, strzelińskiego, jaworskiego, ząbkowickiego, świdnickiego, wołowskiego, kłodzkiego, oleśnickiego, złotoryjskiego i średzkiego.

Powitania gości oraz otwarcia obrad dokonał starosta bolesławiecki Cezary Przybylski, przewodniczący konwentu, a następnie głos zabrał starosta oleśnicki Zbigniew Potyrała, wiceprzewodniczący.

Pierwszym tematem konwentu był stan prac nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, o którym opowiedział Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Nowy dokument  strategiczny ma zostać przyjęty w grudniu tego roku, ale zanim do tego dojdzie, poddany zostanie konsultacjom społecznym, w których uczestniczyć będą także przedstawiciele powiatów.

Jerzy Tutaj pokrótce scharakteryzował nową strategię. Dokument ma być syntetyczny i konkretny, a jego głównym celem będzie przygotowanie Dolnego Śląska do funkcjonowania bez wsparcia środków unijnych, który to okres dla Polski rozpocznie się po 2020 roku. W tym celu w najbliższych latach planowane jest zrealizowanie poza Wrocławiem kilku ogromnych projektów, by w ten sposób skuteczniej realizować politykę zrównoważonego rozwoju.

Członek zarządu poinformował również o tym, jakie będą priorytety w najbliższej perspektywie finansowej na lata 2013-2020, wspomniał o racjonalnym podejściu do wydatkowania pieniędzy unijnych oraz o planach tworzenia wspólnie z naszymi sąsiadami z Czech i Saksonii dużych projektów i sięgania na ich realizację do pozaunijnych źródeł finansowania.

Kolejnymi tematami, które podjęte zostały w pierwszym dniu obrad, było ratownictwo medyczne oraz problematyka dotycząca porzuconych pojazdów. Na zakończenie poseł Marek Łapiński przedstawił zebranym projekt dotyczący podatku "janosikowego", polegającego na tym, że województwa o wyższych przychodach będą przekazywały część swoich dochodów na rzecz województw uboższych.

W drugim dniu konwentu goście wspólnie z pułkownikiem Ryszardem Kierkiczem, pełnomocnikiem starosty ds. lotniska, zwiedzili teren powojskowego lotniska w Oleśnicy, które niebawem stanie się własnością powiatu.