aktualność

Nowa jakość zarządzania w partnerstwie

Opublikowano: 21/06/2012

Starosta Ewa Kocemba wraz z wicestarostą Tadeuszem Rycharskim oraz skarbnikiem powiatu podpisali 19 czerwca umowę partnerską z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem urzędu oraz szkolenia i seminaria dla pracowników.

Budowa podjazdu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze o wartości 41.270 zł będzie realizowana z projektu pn. "Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 jst", dlatego też umowę partnerską podpisało sześciu partnerów: powiat kamiennogórski, powiat milicki, gmina Prusice, gmina Lelów, gmina Miedźno oraz gmina Otyń. Planowany termin rozpoczęcia prac związanych z budową podjazdu to lipiec 2012 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.949,79 zł, natomiast wartość zadań powiatu kamiennogórskiego to 196.470,00 zł.