aktualność

Starosta Kamiennogórski informuje

Opublikowano: 15/06/2012

Starosta Kamiennogórski

informuje, 

że w dniach od 2 lipca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ulicy Sienkiewicza 6a na III piętrze w pokoju nr 8 w Wydziale Geodezji, zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków

i lokali dla obrębów:

Czarnów, Czadrów, Dębrznik, Dobromyśl, Gorzeszów, Janiszów, Jawiszów, Kochanów, Krzeszówek, Leszczyniec, Lipienica, Ogorzelec, Olszyny, Ptaszków, Raszów, Rędziny, Szarocin, Nowa Białka w gminie Kamienna Góra.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 756450251