aktualność

Sieci Współpracy i Samokształcenia

Opublikowano: 26/06/2014

Sieci współpracy i samokształcenia rozpoczęły pracę.

  W ramach projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" do doskonalenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia zgłosiło się 85 osób (dyrektorów i nauczycieli) ze szkól biorących udział w projekcie.

     Pierwsze spotkania organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia odbyły się w ostatnich dniach maja. Podczas tych spotkań koordynatorzy poszczególnych sieci przedstawili założenia powołanych sieci. Omówiono istotę sieciowania, warunki funkcjonowania i zadania sieci oraz rodzaje działań w jej ramach. Podczas spotkań zostały zaprezentowane możliwości platformy internetowej. Użytkownicy mieli możliwość zalogowania się na platformie ORE, gdzie systematycznie mogą się kontaktować i wymieniać swoje spostrzeżenia, dzielić się swoją wiedzą oraz wypracowywać wspólne rozwiązania.

     W każdej sieci została przeprowadzona diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników, dzięki której ustalono tematy spotkań z ekspertami zewnętrznymi:

- 05.06.2014r. spotkanie sieci "Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?"  - ekspert Pani Barbara Jaśniewicz, tematem szkolenia były metody aktywne w pracy z uczniem;  

- 10.06.2014r. spotkanie sieci "Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania" - ekspert Pan Krzysztof Taciak, tematem warsztatów było wykorzystanie współczesnych mediów do promocji czytania;

- 12.06.2014r. spotkanie sieci "Nauczyciele pracują zespołowo" - ekspert Pani Dorota Rzepczyńska poprowadziła szkolenie,  którego tematem było skuteczne radzenie sobie z frustracją w zawodzie nauczyciela - co pozytywnego może wyniknąć ze współpracy między nauczycielami w sytuacji poważnych problemów dydaktycznych i wychowawczych z uczniami;

- 17.06.2014r. spotkanie sieci "Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły" - ekspert Pani Barbara Jaśniewicz poprowadziła szkolenie, którego tematem było organizowania ewaluacji wewnętrznej.

     Uczestnicy sieci przez cały czas mogą kontaktować się między sobą i koordynatorem sieci na platformie internetowej utworzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Platforma służy do wymiany doświadczeń, umieszczania konspektów ciekawych lekcji, czyli prowadzenia procesu samokształcenia dyrektorów i nauczycieli.