aktualność

Sieci Współpracy i Samokształcenia

Opublikowano: 27/05/2014

     W projekcie zostały powołane 4 sieci Współpracy i Samokształcenia (SWS), których pracę monitoruje 3 koordynatorów sieci. Do współpracy w sieciach przystąpili dyrektorzy i nauczyciele z 20 placówek zakwalifikowanych do projektu. Powiat zorganizował 4 różne tematycznie sieci wybrane z listy ORE wypracowane w ramach projektu systemowego pn. "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym wspomaganiu szkół".


Koordynatorzy i tematyka sieci :

Mariola Jaciuk: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.

Bernarda Kurczewska: Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.

                              Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Bożena Drożdżowska: Nauczyciele pracują zespołowo.

 

     Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia posiadają wykształcenie pedagogiczne, staż pracy w placówkach oświatowych oraz ukończone szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

     Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia kierują pracami sieci w roku szkolnym 2013/2014 oraz w roku szkolnym 2014/2015. W ramach SWS będą organizowane konsultacje grupowe oraz warsztaty. Miedzy spotkaniami członkowie sieci pracują na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl udostępnionej przez Ośrodek Edukacji w Warszawie. Na spotkaniach sieci zostanie opracowany plan pracy w ramach sieci, określone zostaną obszary, cele i harmonogram podejmowanych działań. Na zakończenie zostaną wypracowane rekomendacje i wnioski do dalszej pracy, które koordynatorzy SWS przekażą kierownikowi projektu. Koordynatorzy przygotują relacje z przebiegu spotkań oraz wypracowanych rezultatów i zamieszczą je na platformie internetowej.