aktualność

Wybrane oferty doskonalenia.

Opublikowano: 19/05/2014

     Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji przeprowadzili diagnozę potrzeb rozwojowych w poszczególnych szkołach i przedszkolach objętych projektem oraz we współpracy z dyrektorami i nauczycielami opracowali  Roczne Plany Wspomagania. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały wybrane konkretne oferty doskonalenia.

 

Wykaz wybranych ofert doskonalenia w szkołach/przedszkolach objętych projektem

"Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego?"

 

Lp.

Nazwa szkoły/przedszkola

Temat oferty doskonalenia

1.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamiennej Górze

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

2.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

3.

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

4.

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?

5.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

6.

Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Postawy uczniowskie - Jak je kształtować?

7.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

8.

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

9.

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

10.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

11.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła.

12.

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Kamiennej Górze

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

13.

Szkołą Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Nauczyciel 45+

14.

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

15.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Budowa koncepcji pracy szkoły.

16.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

17.

Przedszkole Publiczne nr 3 w Kamiennej Górze

Nauczyciel 45+

18.

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

19.

Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

20.

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce

Praca z uczniem młodszym.

Pliki do pobrania: