aktualność

Konferencja o projekcie

Opublikowano: 12/02/2014

W środę 12 lutego w auli Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz przedstawiciele organów prowadzących i radni.

Starosta Ewa Kocemba, witając gości, szczególnie podkreśliła, jak wielkie znaczenie w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych ma kształcenie i doskonalenie nauczycieli. To właśnie przekonanie, że doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia, było bodźcem przystąpienia powiatu do konkursu o środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu, Cecylia Skulska, w swoim wystąpieniu przedstawiła założenia projektu, którego celem jest wspieranie konkretnych szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli spójnego z ich rzeczywistymi potrzebami rozwojowymi. W ramach projektu przeprowadzona będzie przez ekspertów zewnętrznych, tzw. Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), diagnoza potrzeb rozwojowych, zaplanowane i zrealizowane zostaną działania rozwojowe, które będą podlegały ocenie. Na podstawie oceny zostaną wyciągnięte wnioski do dalszej pracy szkoły, przedszkola.

W ramach projektu zatrudnionych zostało na 1/2 etatu trzech Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, którym zostały przydzielone placówki oświatowe różnych typów.

Gabriela Lindenblat:

 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
 • Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie
 • Przedszkole Publiczne nr 3 w Kamiennej Górze

Marta Prochacka:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
 • Szkoła Podstawowa w Miszkowicach
 • Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie
 • Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamiennej Górze

Joanna Borek-Osmolak:

 • Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim
 • Zespół Szkół w Kamiennej Górze
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze
 • Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze

     W projekcie weźmie udział 317 nauczycieli, w tym 13 dyrektorów z 15 szkół i 5 przedszkoli z powiatu kamiennogórskiego. Wartość projektu to 869 609,52 zł.