aktualność

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim

Opublikowano: 06/05/2019

W ramach Projektu "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" realizowanego przez Powiat Kamiennogórski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, którym celem było nabycie wiedzy i umiejętności z danego tematu. 

W ramach całego projektu nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w następujących kursach:

- 7 osób - logistyk/spedytor,

- 6 osób - autoprezentacja i wystąpienia publiczne,

- 6 osób - zarządzanie projektami;

uczniowie brali udział w następujących kursach:

- 15 osób - logistyk/spedytor,

- 15 osób - komputer i Internet w zawodach technicznych ,

- 15 osób - systemy prezentacji informacji w biznesie,

- 15 osób własny biznes ? jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą,

- 6 osób - organizator ruchu turystycznego,

- 8 osób - wykonywanie usług kelnerskich,

- 6 osób - barman,

- 15 osób -kucharz,

- 15 osób - inżynieria projektowania komputerowego CAD 2Di 3D,

- 25 osób w tym 15 osób zdało egzamin państwowy UDT - kurs obsługi wózka widłowego.

Każdy kurs trwał 60 godzin i kończył się egzaminem.