aktualność

"Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

Opublikowano: 28/11/2018

W ramach projektu "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, od miesiąca października uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik spedytor, technik mechatronik, technik budownictwa, technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych, uczestniczą w następujących kursach:

-          logistyk/spedytor (8 osób),

-          komputer i internet w zawodach technicznych (8 osób),

-          własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą (6 osób),

-          wykonywanie usług kelnerskich (8 osób),

-          barman (6 osób),

-          inżynieria projektowania komputerowego CAD 2Di 3D (8 osób),

Wszystkie kursy trwają 60 godzin i kończą się egzaminem w standardzie VCC.

W miesiącu czerwcu odbył się kurs obsługi wózka widłowego dla 25 osób.