aktualność

"Zawodowy Dolny Śląsk" - staże

Opublikowano: 17/08/2018

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk", sześciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor odbyło staż zawodowy u pracodawców działających na terenie powiatu kamiennogórskiego. Umiejętności, jakie nabyli uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy, zwiększając ich konkurencyjność oraz szanse na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Staże realizowane były w :

  • Autocam Poland Sp. z o.o. - dwóch uczniów,
  • Takata Parts Polska Sp. z o.o. dwóch uczniów,  
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. - jedna uczennica,
  • CDS POLSKA Sp. z o.o. jedna uczennica.