aktualność

Projekt "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

Opublikowano: 30/01/2018


Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AW

Okres realizacji : 01.10.2017 - 31.08.2019

Wartość projektu: 704.328,13 zł

Wkład własny:  5% - 35.216,41 zł

Dofinansowanie:  669.111,72 zł

 

W ramach projektu:

  • 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach: logistyk/spedytor (7 osób), autoprezentacja i wystąpienia publiczne (6 osób), zarządzanie projektami (6 osób);
  • 95 uczniów będzie brało udział w kursach i szkoleniach: logistyk/spedytor (15 osób), komputer i Internet w zawodach technicznych (15 osób), systemy prezentacji informacji w biznesie (15 osób), własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą
    (6 osób), organizator ruchu turystycznego (6 osób), wykonywanie usług kelnerskich (8 osób), barman (6 osób), kucharz (15 osób), inżynieria projektowania komputerowego CAD 2Di 3D (15 osób), kurs obsługi wózka widłowego (25 osób);
  • 69 uczniów odbędzie staż u pracodawców (150 godz./os), uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1.800 zł/osobę, pracodawcom refundowane zostaną koszty na 1 ucznia: opiekun stażu (500 zł), ubezpieczenie NW (50 zł), badania lekarskie (160,00 zł), odzież robocza (200,00 zł), szkolenie bhp (100 zł), zwrot kosztów dojazdu (200 zł);
  • 30 osób odbędzie szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych;
  • doposażone zostaną pracownia budownictwa, logistyki i żywienia na 153.020 zł: zakupione zostanie m.in. 30 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym, 2 drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4, 2 projektory multimedialne, 2 ekrany projekcyjny oraz  wyposażona zostanie pracownia gastronomiczna  (ok. 37.000).