aktualność

"Zawodowy Dolny Śląsk" - staże

Opublikowano: 12/07/2017

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" sześciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, rozpoczęło realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym u pracodawców działających na obszarze powiatu kamiennogórskiego.

Staże zawodowe wykraczają poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy, zwiększą ich konkurencyjność oraz szanse na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Troje uczniów odbywa staż w SOPP Packinging Sp. z o.o.,  dwoje uczniów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej SP. z o.o. oraz jedna uczennica w CDS POLSKA Sp. z o.o.