aktualność

"Zawodowy Dolny Śląsk"

Opublikowano: 11/04/2017

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" kolejna 15 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - technik spedytor, w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2017 r. uczestniczyła  w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Mechanicznym  Politechnice Wrocławskiej. Tematem zajęć było: "Jakościowe i ilościowe metody planowania przewozów towarowych". Opiekunem uczniów jest Mariola Drozda.

 

Projekt "Zawodowy Dolny Śląsk" dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.