aktualność

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Opublikowano: 07/04/2017

W dniu 31 marca  2017 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego zawarli umowę o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenie energooszczędnego" nr RPDS.03.03.04-02-0012/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania nr 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 087 344,10 PLN i odpowiada wartości wydatków kwalifikowalnych.

Wartość dofinansowania wynosi 55 128,35 PLN.

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. M. Fornalskiej 11 w Kamiennej Górze, poprzez kompleksową termomodernizację obiektu a także montaż w nim instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, gdyż wskutek jej realizacji ograniczona zostanie emisja CO2 oraz zużycie energii. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest również polepszenie warunków oraz komfortu nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. 

Zakończenie realizacji Projektu: 31.10.2017 r.

Planowane efekty: prace termomodernizacyjne dotyczące dachu, docieplenia budynku wraz z wymianą kotłowni i instalacji c.o. oraz budową drenażu opaskowego, wymiany oświetlenia  oraz montażu instalacji OZE (panele fotowoltaiczne).