aktualność

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

Opublikowano: 06/12/2016

W ciągu drogi nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka zakończone zostały roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I. Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Jeleniej Górze (58-560) przy ul. Dworcowej 26 zlecony zakres rzeczowy prac ukończył w październiku. Wartość ukończonych robót wyniosła 735 388,01 zł.

Zakres rzeczowy operacji obejmował między innymi roboty przygotowawcze (ścinkę poboczy, wycinkę krzaków oraz wykarczowanie pni po wycince drzew), roboty ziemne (wykonanie rowu wraz ze skarpowaniem obu skarp), odwodnienie (remont przepustów pod jezdnią drogi oraz zjazdami), wykonanie konstrukcji drogi (podbudowy z MCE, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej) oraz roboty wykończeniowe (wykonanie poboczy z zamiałowaniem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową, ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu). 

Operacja p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I-" realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Typ operacji - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 

Wartość wnioskowanej przez Powiat Kamiennogórski pomocy wynosi 453 746,00 zł.