aktualność

Konferencja podsumowująca projekt

Opublikowano: 04/09/2015

W dniu 28 sierpnia 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencję otworzył Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie.

Podczas konferencji Cecylia Skulska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - koordynator projektu, podsumowała wdrażanie kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kamiennogórskim oraz przedstawiła zadania, jakie zostały zrealizowane przez cały okres trwania projektu tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

W dalszej części konferencji zgromadzeni goście wysłuchali wykładu pt. "Skuteczne wdrożenie koncepcji pracy szkoły. Systemowe rozwiązania w obrębie dydaktyki i wychowania", który wygłosił gość specjalny konferencji - Pani Dorota Rzepczyńska - psycholog i pedagog z Karpacza.

Na zakończenie konferencji z rąk Pani Wicestarosty Małgorzaty Krzyszkowskiej, wręczone zostały podziękowania wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli biorącym udział w projekcie. Szczególne podziękowanie skierowane były do ówczesnej Pani Starosty a obecnej Pani Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka - Pani Ewy Kocemby, która to była inicjatorem powstania w/w projektu.