aktualność

Zakończyli II etap.

Opublikowano: 22/04/2015

W ramach realizowanego w Powiecie Kamiennogórskim projektu pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" część placówek zakończyła drugi etap doskonalenia.

Wśród tych placówek znalazły się:

 • Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamiennej Górze, oferta nr 17 - Nauczyciel 45+;
 • Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze, oferta nr 14 - Projekt edukacyjny w szkole;
 • Przedszkole Publiczne nr 3 w Kamiennej Górze, oferta nr 12 - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce, oferta nr 1 - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze, oferta nr 11 - Praca z uczniem zdolnym;
 • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, oferta nr 17 - Nauczyciel 45+;
 • Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce, oferta nr 17 - Nauczyciel 45+;
 • Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
  oferta nr 4 - Uczeń, aktywny uczestnik procesu uczenia się;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
  w Kamiennej Górze, oferta nr 17 - Nauczyciel 45+.

Podczas realizacji II oferty doskonalenia w w/w placówkach przeprowadzono 108 godz. wykładów, 135 godz. warsztatów w formach aktywnych oraz 90 godz. konsultacji indywidualnych lub grupowych, które realizowała Akademia Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Gdańsku. Firma ta została wyłoniona do realizacji szkoleń zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Akademia Kształcenia Zawodowego zapewniła ekspertów, którzy prowadzili wszystkie formy doskonalenia. Trenerzy zgodnie z umową przygotowują scenariusze zajęć oraz ankiety ewaluacyjne i podsumowujące projekt.

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość uzyskania szerokiej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu ofert wybranych przez placówki . Nauczyciele z zainteresowaniem słuchali wykładów  i aktywne uczestniczyli w warsztatach. Zajęcia prowadzone były w przyjaznej atmosferze.

Nad właściwą organizacją szkoleń czuwają Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE), którzy utrzymują stały kontakt z ekspertami oraz z zespołem realizującym projekt.