aktualność

Ruszył II etap projektu !

Opublikowano: 13/10/2014

     Od  września ruszył II etap doskonalenia nauczycieli w ramach projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego".

Wraz z początkiem roku szkolnego Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) rozpoczęli pracę w placówkach objętych projektem.

Podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych zostały wybrane oferty doskonalenia na kolejny etap projektu:

 

Lp.

Nazwa szkoły/przedszkola

Temat oferty doskonalenia

1.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamiennej Górze

Nauczyciel 45+

2.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

3.

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

4.

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

5.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Ocenianie kształtujące.

6.

Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Nauczyciel 45+

7.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich
w Chełmsku Śląskim

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła.

8.

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich
w Chełmsku Śląskim

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

9.

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich
w Chełmsku Śląskim

Nauczyciel 45+

10.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze

Projekt edukacyjny w szkole.

11.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze

Nauczyciel 45+

12.

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół
w Kamiennej Górze

Nauczyciel 45+

13.

Szkołą Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Praca z uczniem zdolnym.

14.

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze

Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.

15.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Nauczyciel 45+

16.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ptaszkowie

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

17.

Przedszkole Publiczne nr 3 w Kamiennej Górze

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

18.

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

19.

Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce

Nauczyciel 45+

20.

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

 

Każda placówka ma do dyspozycji 37 godzin form doskonalenia w ramach oferty.
Tematy szkoleń, warsztatów jak i konsultacji zostały dostosowane do  potrzeb placówki, wyłonionych przez nauczycieli.