aktualność

Afrykański Pomór Świń

Opublikowano: 10/07/2017

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Jest to pięćdziesiąte ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a dwudzieste siódme w bieżącym roku.

Pięćdziesiąte ognisko ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 5 lipca br.  z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 1066 świń, położonym w gminie Goniądz, w powiecie monieckim, w województwie podlaskim. Gospodarstwo jest położone w obszarze zagrożenia. W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Mając powyższe na uwadze Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje, że biorąc pod uwagę drogi szarzenia się choroby tj. kontakt bezpośreni i pośredni, należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie zasad bioasekuracji przez osoby, które w sposób zawodowy mają kontakt ze zwierzętami oraz osoby prywatne podróżujące z terenów, gdzie występują zachorowania na afrykański pomór świń, w tym Ukraina. Istnieje bardzo realna mośliwość przeniesienia choroby na teren całego kraju uwagi na wzrastający ruch wakacyjny oraz coraz większą ilość pracowników przybywających na teren naszego powiatu, także z Ukrainy.

Szczególne zagrożenie stanowią produkty pochodzenia zwierzęcego przywożone w bagażu osobistym przez osoby przyjezdżające z krajów trzecich. Mależy podkreślić, że obowiązuje całkowity zakaz przywozu żywności w bagażu osobistym z krajów trzecich.

Poniżej przedstawiamy link do strony interetowej Głównego Inspektora Weterynarii dotyczący tej problematyki.

http://www.wetgiw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-zasady-ochrony-swin-przed-choroba

 

Pliki do pobrania: