aktualność

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

Opublikowano: 25/06/2020

     W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys,  Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, radny powiatowy Damian Wójcik, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Krzysztof Tabas, Z-ca Burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, sekretarz Miasta Lubawka Arkadiusz Dybiec, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Ryszard Klimsiak oraz zaproszeni goście: Agnieszka Mendelska Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Tomasz Kościcki  Z-ca Komendant Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, Marcin Jaksoń przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Edyta Gizel- Gawron Powiatowy Lekarz Weterynarii,  oraz przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Tomasz Łątka .

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie  powiatu.