aktualność

Posiedzenie PZZK

Opublikowano: 06/03/2020

W dniu 06.03.2020 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys. W trakcie posiedzenia omówiono przygotowanie powiatowych służb inspekcji i straży do podejmowania działań związanych z zagrożeniami  Koronawirusem COVID-19.

W posiedzeniu uczestniczyli Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Wyrzykowski, Komendant Powiatowy Policji Janusz Cygal, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Graczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Edyta Gizel-Gawron, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Adrian Ciejak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra Dariusz Gajda, Z-ca Burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski, Sekretarz Miasta Lubawki Arkadiusz Dybiec, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik.