aktualność

Ostrzeżenie IMGW - Przymrozki 1

Opublikowano: 16/04/2019

 

woj. dolnośląskie - pow. kamiennogórski
Ostrzeżenia meteorologiczne:
 
Przymrozki
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury lokalnie do -2°C, a przy gruncie do -4°C.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 29/2019
Ważne:
Od: 2019-04-17 00:00
Do: 2019-04-17 07:00
synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński
Czas wydania: 2019-04-16 11:40
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

 
Legenda:
STOPIEŃ |                                             OPIS
3

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

 

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

 

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

 

BRAK OSTRZEŻEŃ

Nie prognozuje się zagrożeń pogodowych mających istotny wpływ na życie codzienne.

 

Komunikat meteorologiczny ? krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych ? ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji.