aktualność

Otwarcie sali edukacyjnej "Ognik+"

Opublikowano: 17/12/2018

W dniu 17 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie sali edukacyjnej "Ognik+"w obiekcie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wałbrzyskiej 2c .W uroczystościach wzięli udział Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys, Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, Komendanci powiatowi PSP z Jawora i Wałbrzycha, wójtowie z Powiatu Kamiennogórskiego, dyrektorzy szkół. W otwarciu "Ognika+" aktywnie uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze. 

Celem utworzenia Sali Edukacyjnej jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń pożarowych oraz wypracowanie umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Sala przeznaczona jest dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

W ramach zajęć dydaktycznych, strażacy prowadzą szkolenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

Podstawą zajęć jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar oraz jak prawidłowo wzywać służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Na realizację zadania w siedzibie komendy powiatowej PSP w Kamiennej Górze przystosowano pomieszczenia na cele dydaktyczne z odzwierciedleniem pomieszczenia przypominającego typowe mieszkanie (pokój,w którym powstał pożar) wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą być źródłem zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków pozyskanych od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Powiatu Kamiennogórskiego.