aktualność

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

Opublikowano: 11/06/2018

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Jarosław Gęborys - Starosta Kamiennogórski, Radni Powiatu Stanisław Szmajdziński oraz Mariusz Mućwicki, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Krzysztof Tabas, Przedstawiciel Urzędu Miasta Lubawka Paweł Mazur, przedstawiciel Urzędu Gminy Marciszów - Anna Cepielik, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego- Ryszard Klimsiak oraz zaproszeni goście: Sławomir Graczyk- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Tomasz Kościcki- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, Grażyna Smok- Z-ca Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Edyta Gizel- Gawron- Powiatowy Lekarz Weterynarii, Adrian Ciejak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze- Nikolaj Lambrinow.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji  i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, z uwzględnieniem okresu wakacyjnego oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym obszarze.