aktualność

Alert poziomu I dotyczący zanieczyszczeń środowiska

Opublikowano: 28/05/2018

 Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 07/2018 z dnia 18 maja 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu I" o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczeń.

 - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w 125 gminach w tym między innymi w  Kamiennej Górze, Lubawce i Marciszowie;

 - ryzyko wystąpienia przekroczenia 8-godzinnego poziomu docelowego dla ozonu: w 22 gminach w tym między innymi w  Kamiennej Górze, Lubawce.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń Zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego polegają na: ograniczenie ruchu pojazdów, wzmożeniu kontroli indywidualnych kotłów i pieców (nakładaniu kar), niepalenie ognisk, rezygnacja z palenia w kominkach, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

Szczegółowa treść alertu w załączniku.

Pliki do pobrania: