aktualność

Grupa robocza do spraw ochrony zabytków przed pożarem i przestępczością

Opublikowano: 27/11/2017

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Powiatowej grupy roboczej do spraw ochrony zabytków przed pożarem i przestępczością. W posiedzeniu uczestniczyli: Katarzyna Chojnacka- przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, ks. Włodzimierz Gucwa- Diecezjalny Konserwator Zabytków, Adrian Ciejak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Agnieszka Mendelska- Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Adrian Ksiażek- przedstawiciel KP PSP, Piotr Broda, Grzegorz Kuźma- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Anna Płaszczyńska- przedstawiciel Urzędu Gminy Kamienna Góra oraz Edyta Kluczyńska- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Grupa dokonała lustracji obiektów zabytkowych znajdujących się w miejscowości Ciechanowice tj. Kościół par. p.w. św. Augustyna w Ciechanowicach z 1577 roku oraz Zespół pałacowy w Ciechanowicach z 1 poł. XVIII w.

Zadaniem Grupy jest sprawdzenie zabezpieczenia budynku pod względem przeciwpożarowym, zabezpieczenia przed włamaniem (zabezpieczenie fizyczne, mechaniczne i elektroniczne), sprawdzenia stanu technicznego budowli, sprawdzenia zabezpieczenia konserwatorskiego i przebiegu prac remontowych (książka obiektu budowlanego), opis usterek i sformułowanie zaleceń do ich eliminacji.