aktualność

Podsumowanie ćwiczeń "Marciszów 2017"

Opublikowano: 06/11/2017

W dniu 6 listopada 2017 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zorganizował spotkanie dotyczące podsumowania ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego na temat: Działania powiatowych służb, inspekcji  i straży w likwidacji zdarzeń pożarowych, terrorystycznych i ekologicznych pod kryptonimem "Marciszów 2017".

W spotkaniu uczestniczył Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze Sławomir Graczyk, Zca- Dowódcy JRG Piotr Krupa,  Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP Karol Leszczyński, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze Roman Kardela, Przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Piotr Archacki oraz przedstawiciel zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Marciszów Anna Cepielik.

Podczas spotkania uczestnicy ćwiczeń wymienili się uwagami oraz wnioskami z przeprowadzonego przedsięwzięcia. Rekomendacje z przeprowadzonych ćwiczeń będą stanowiły podstawę do dalszego doskonalenia się służb, w tym również współdziałania podczas zdarzeń ratowniczych.