aktualność

Ćwiczenia "Marciszów 2017"

Opublikowano: 22/09/2017

W dniach 14- 15 września 2017 roku Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zorganizowało szkolenie oraz ćwiczenia na temat: Działania powiatowych służb, inspekcji i straży w likwidacji zdarzeń pożarowych, terrorystycznych i ekologicznych pod kryptonimem "Marciszów 2017"

Ćwiczenia przeprowadzone zostały zgodnie z Planem Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2017.

Podczas pierwszego dnia szkolenia zostały omówione m.in. zagadnienia z zakresu zagrożenia terrorystycznego, a także procedur przeciwdziałania takim zagrożeniom, Usuwanie zagrożeń powstałych w środowisku w wyniku zanieczyszczenia rzeki, zmiany ustawy- Prawo Wodne a także przepisy dotyczące użytkowania obiektów budowlanych oraz zasady ewakuacji.

W piątek 15 września odbyły się ćwiczenia praktyczne, sprawdzające funkcjonowanie powiatowych służb, inspekcji i straży. Podczas ćwiczeń wykonano m.in. usuwanie zagrożeń powstałych w środowisku, w tym zanieczyszczenie rzeki Bóbr, zagrożenie dla ujęcia wody pitnej, ewakuację osób z obiektów użyteczności publicznej, pościg za osobami zagrażającymi mieszkańcom, dysponowanie sił i środków, prowadzenie działań ratowniczych i zabezpieczających, wparcie działań siłami i środkami spoza powiatu, budowę zaplecza logistycznego oraz prowadzenie akcji ratownictwa przedmedycznego.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, Policja, Pogotowie Ratunkowe z Jeleniej Góry, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Marciszowie, burmistrzowie i wójtowie, pracownicy Urzędów Miast i Gmin odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, pracownicy ujęcia wody pitnej w Marciszowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry (klasy o profilu mundurowym).