aktualność

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Opublikowano: 20/06/2017

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Małgorzata Krzyszkowska- Wicestarosta Kamiennogórski, Radny Radni Powiatu Stanisław Szmajdziński oraz Mariusz Mućwicki, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Roman Kardela, Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba, przedstawiciel Urzędu Miasta Kamienna Góra- Danuta Skut, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego- Ryszard Klimsiak oraz zaproszeni goście: Sławomir Graczyk- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Janusz Cygal- Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, Andrzej Wyrzykowski- Powiatowy Inspektor Sanitarny, Edyta Gizel- Gawron- Powiatowy Lekarz Weterynarii, Adrian Ciejak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Edyta Gizel-Gawron- Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze- Robert Pietryszyn.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, z uwzględnieniem okresu wakacyjnego oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym obszarze.

Pliki do pobrania: