aktualność

Zjadliwa grypa ptaków - Rozporządzenie MRiRW

Opublikowano: 25/01/2017

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091)


Ważniejsze obowiązki wynikające z rozporządzenia dla hodowców drobiu:

1.NAKAZUJE się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,

2.ZAKAZUJE się oferowania do sprzedaży na targowiskach - kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw,

3.NAKAZUJE się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych
lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Pozostałe szczegóły w załączonym rozporządzeniu.