aktualność

Zjadliwa grypa ptaków - Zalecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Opublikowano: 27/01/2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że otrzymane w dniu 27.01.2017 r. w godz. porannych wyniki badań labolatoryjnych potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u dwóch  martwych łabędzi, które zostały znalezione na Zalewie w Kamiennej Górze od strony ulicy Leśnej w dniu 24.01.2017 r.

W obrębie Zalewu w dniu 26.01.2017r. zgłoszono jeszcze jeden  (poza zidentyfikowanymi wcześniej) przypadek znalezienia  martwego  łabędzia, mogącego być nosicielem wirusa H5N8.

Przypominamy, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka. 

Wirus H5N8 cechuje się  dużą odpornością na działanie czynników środowiska,
w zwzku z czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu. Dlatego zaleca się:

  • ograniczenie ruchu, a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w okolicach Zalewu
    w Kamiennej Górze,
  • w celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa, wstrzymanie się
    z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego
    , na terenie całego miasta Kamienna Góra, za wyjątkiem kontrolowanego dokarmiania prowadzonego przez zarządców obiektów wodnych połączonego z codziennym sprawdzeniem stanu zwierząt

Ponadto przypomina się o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi:

  • trzymanie ptaków w zamknięciu,
  • rejestrację swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze.

Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia

Przypominamy:

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze - telefon 75 7430264.

Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wroc.wiw.gov.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze piwkamiennag.nbip.pl, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego kamienna-gora.pl oraz stronie Urzędu Miasta Kamienna Góra kamiennagora.pl, a także w lokalnych mediach.

Pliki do pobrania: