aktualność

Kwalifikacja Wojskowa 2019

Opublikowano: 27/03/2019

  

1 KWIETNIA NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO ROZPOCZYNA SIĘ  KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 

 

Starosta Kamiennogórski informuje, że w dniu 1 kwietnia br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 11 kwietnia br.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2.

 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

  1. Mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
  2. Mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a)      Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b)      Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  1. Kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (zgodnie z § 2 rozporządzenia RM z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010, Nr 54, poz.321)

Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej, winny posiadać następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadane dokumenty związane z aktualnym stanem zdrowia
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu /świadectwa szkolne, świadectwa ukończonych kursów/, lub o kontynuowaniu nauk /zaświadczenie ze szkoły.