aktualność

Zanieczyszczenie powietrza

Opublikowano: 04/11/2015

Informacja WIOŚ we Wrocławiu dotycząca problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
 
Nadeszła jesień, mamy już listopad, spada temperatura powietrza ? rozpoczął się sezon grzewczy. Coraz częściej, szczególnie w porze porannej i wieczornej, odczuwamy złą jakość powietrza, którym oddychamy. Do naszego inspektoratu dociera coraz więcej zgłoszeń dotyczących dokuczliwych zapachów i skarg na uciążliwych sąsiadów spalających "byle co" w domowych piecach.
Stacje monitoringu jakości powietrza WIOŚ we Wrocławiu okresowo rejestrują wysokie stężenia pyłów. Sytuacja ta widoczna jest od kilku dni, kiedy temperatury w dzień są stosunkowo wysokie, a w nocy spadają poniżej zera. Dodatkowo brak wiatru i występowanie inwersji temperatury utrudnia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a w efekcie powoduje pogorszenie samopoczucia mieszkańców województwa.
W obszarach miejskich występują przekroczenia normowanych dobowych poziomów pyłu (norma dobowa wynosi 50 u/m3), jednak obecnie nie zarejestrowano przekroczenia dobowych wartości alarmowych (300 u/m3).
Informacja o jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska dostępna jest na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ pod adresem air.wroclaw.pios.gov.pl
To, czym oddychamy zależy też od nas samych. Klucz do poprawy jakości powietrza często znajduje się w rękach zwykłych ludzi. To my decydujemy, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy (w jakim piecu i jakim paliwem) i jak korzystamy z samochodów.
W sytuacji, gdy jesteśmy narażeni na nadmierne, dokuczliwe zanieczyszczenie powietrza w swoim sąsiedztwie powinniśmy natychmiast reagować poprzez zwrócenie uwagi sąsiadowi, a w przypadku braku reakcji ? zgłosić problem do urzędu miasta/gminy lub straży miejskiej. To służby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta upoważnione są do podejmowania czynności kontrolnych u osób fizycznych w zakresie ich oddziaływania na środowisko. Jeżeli podejrzewamy spalanie odpadów, możemy sprawę zgłosić policji.