aktualność

O aktywizacji osób niepełnosprawnych

Opublikowano: 04/07/2013

Konferencja prasowa we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i KARE (partner ponadnarodowy z Irlandii) odbyła się w środę 3 lipca. Powiat kamiennogórski reprezentował wicestarosta Tadeusz Rycharski.

Na konferencji został zaprezentowany innowacyjny projekt "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych" oraz irlandzki model zatrudnienia wspieranego na podstawie zrealizowanych wizyt studyjnych. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z takimi zagadnieniami, jak rola i zadania trenera w Polsce, a także zestawem narzędzi do skutecznej rekrutacji, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą trenera.

W Polsce osoby niepełnosprawne są systemowo wspierane w podejmowaniu zatrudnienia. Przyjęte rozwiązania jednak w niedostatecznym stopniu zapewniają indywidualne wsparcie osobom niepełnosprawnym, które ze względu na stan zdrowia i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności często nie są w stanie z takiej pomocy efektywnie skorzystać. Kluczową rolę w procesie zatrudniania wspomaganego odgrywa Trener Pracy. Jego zadaniem jest nie tylko udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, ale również uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, a także aktywne poszukiwanie pracy dla tej osoby, nawiązanie kontaktu z pracodawcą i udzielenie mu niezbędnej pomocy.

Odpowiedzią na brak rozwiązań systemowych, niewystarczającą standaryzację usług w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych jest innowacyjny projekt "Trener pracy, jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych".

Celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie ujednoliconych procedur naboru, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą Trenera Pracy, jako skutecznej formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Cele projektu nie są możliwe do osiągnięcia bez współpracy ponadnarodowej. Irlandzki partner KARE wnosi do projektu unikalną wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania podobnego modelu zatrudnienia wspomaganego w swoim kraju - Trenera Pracy na rynku pracy.