aktualność

Konkurs LODOŁAMACZE 2014

Opublikowano: 23/05/2014

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przeprowadza konkurs pn. "LODOŁAMACZE 2014".

Patronat honorowy nad konkursem, tak jak w latach ubiegłych, został objęty przez małżonkę Prezydenta RP, Annę Komorowską.

Głównymi celami konkursu są:

  • promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na wsparcie pracowników w obszarze problemów zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
  • podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez promowanie pozytywnych wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  • badanie poziomu inwestowania w rozwój pracowników z niepełnosprawnością,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia standardu istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • uwrażliwienie pracodawcy na działalność charytatywną oraz członkostwo w organizacjach społecznych,
  • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zapraszamy na stronę internetową konkursu: www.lodolamacze.info.pl.   

Pliki do pobrania: