aktualność

Nabór do programu "Aktywny Samorząd"

Opublikowano: 10/05/2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze informuje osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, że od maja br. przyjmuje wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.kamienna-gora.pl, jak również na stronie Centrum www.pcprkg.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 6A, II piętro lub pod numerem telefonu 75 645 0 231.

W 2013 r. celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Poniżej przedstawiamy kierunki działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd", które będą realizowane w 2013 roku (moduły, obszary i zadania programu):

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Ze szczegółowymi zasadami programu można zapoznać się z komunikatów PFRON, które są zamieszczone na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl lub w załączonej tabeli.

Pliki do pobrania: