aktualność

XXII Przegląd Teatrów Amatorskich Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano: 14/10/2019

Dnia 11 października 2019 roku w Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Pisarzowicach odbył się XXII Przegląd Teatrów Amatorskich Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Przeglądu był Dom Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie DOM z Szarocina. 

Po przywitaniu wszystkich gości przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie Stanisława Dłużaka, na scenie publiczność mogła podziwiać spektakle wykonane przez niepełnosprawnych aktorów wspieranych przez swoich opiekunów i wychowawców.

Aktorzy Teatru Maska w Jeleniej Górze Krzysztof Rogacewicz oraz Paweł Sikora wystąpili w składzie Jury, które oceniało spektakle i przekazywało swoje cenne uwagi reżyserom grup.

Wśród widowni gościli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariola Jaciuk, Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze Katarzyna Pisarek wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Księża Aleksander Siemiński oraz Czesław Barczewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Pisarzowicach Katarzyna Nawój wraz z uczniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie Barbara Stanek wraz z uczniami, Dyrektor Centrum Biblioteczno - Kulturalnego Gminy Kamienna Góra Aldona Słubska-Czerniak wraz z pracownikami, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr. 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Ryszard Budzisz wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z Międzyrzecza Anna Kwiecińska wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z Podzamka Adam Frankowski wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Pisarzowicach Aldona Chwalińska-Kusztal wraz z Grupą Teatralną, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku Andrzej Fryt wraz Grupą Teatralną i pracownikami, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu Justyna Sobota wraz z grupą teatralną i pracownikami, oraz Grupy Teatralne z Domu Pomocy Społecznej z Szarocina, Legnickiego Pola,  Jaskulina, Opolnie-Zdroju.

Wieczorem po obejrzeniu spektakli wszyscy bawili się na dyskotece przy wspaniałej muzyce.