aktualność

XXI Przegląd Teatrów Amatorskich Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano: 08/10/2018

Dnia 5 października 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce odbył się XXI Przegląd Teatrów Amatorskich Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Przeglądu był Dom Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie DOM z Szarocina. 

Po przywitaniu wszystkich gości przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie Stanisława Dłużaka na scenę zostali zaproszeni: Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys, Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka  Ewa Kocemba oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce  Sławomir Sławiński, którzy oficjalnie otworzyli Przegląd.


Wśród widowni gościli także: Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariola Jaciuk, Dyrektor PCPR w Kamiennej Górze Celina Róg, Księża Aleksander Siemiński i Czesław Barczewski, Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze Katarzyna Pisarek wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z Legnickiego Pola Dariusz Wojtkowiak wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z Międzyrzecza Anna Kwiecińska wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z Podzamka Zbigniew Tur wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku Andrzej Fryt wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Ryszard Budzisz wraz z Grupą Teatralną i pracownikami, Grupa Teatralna z Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze wraz z nauczycielami, Grupa Teatralna z Domu Pomocy Społecznej z Jaskulina wraz z pracownikami, Grupa Teatralna z Weimaru z Christine Schild, Grupa Teatralna z Korbach z pracownikami Sonją Schmitt-Zenker i Krystyną Wieczorek oraz Grupa Teatralna z Domu Pomocy Społecznej z Szarocina wraz z pracownikami.


Na scenie publiczność mogła podziwiać 11 spektakli wykonanych przez niepełnosprawnych aktorów wspieranych przez swoich opiekunów i wychowawców.
Jury, które oceniało spektakle i przekazywało swoje cenne uwagi reżyserom grup to: Panie Lidia Drozdowska i Marzena Szewczyk - nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, od 2003 roku prowadzą Zespół Teatralny ,,Pod jednym dachem" oraz Pan Jacek Bruździak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, który od 26 lat prowadzi Zespół Teatralny ,,MY".


W organizacji imprezy pomagała młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz z Gimnazjum w Lubawce.
Wieczorem po obejrzeniu wszystkich spektakli wszyscy bawili się na dyskotece przy wspaniałej muzyce jaką na żywo grał Zespół Podzamek Boys.