aktualność

GaleriON 2018

Opublikowano: 25/09/2018

Dnia 16 września mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie brali udział w finałowym koncercie oraz wernisażu GaleriON 2018 w Kamiennej Górze. Przegląd zorganizowany został przez Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W tegorocznej edycji Przeglądu wzięło udział 398 twórców i artystów z Dolnego Śląska. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na portalu www.golerion.org