aktualność

Karnawał w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie

Opublikowano: 26/01/2018

Dnia 25 stycznia 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Szarocinie odbyła się Zabawa Karnawałowa, gospodarzem balu był Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie.
W wydarzeniu udział wzięli Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys, Wicestarosta Powiatu Małgorzata Krzyszkowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podzamku Pan Zbigniew Tur, Radna Gminy Kamienna Góra Pani Józefa Rekieć oraz Sołtys Wsi Szarocin Pani Danuta Kic.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także mieszkańcy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z Janowic Wielkich, Podzamka, Nielestna i Jaskulina.

Po przywitaniu gości przez Dyrektora DPS-u Stanisława Dłużaka, Starosta Powiatu Jarosław Gęborys wraz z Wicestarostą Małgorzatą Krzyszkowską uroczyście rozpoczęli bal życząc wszystkim wspaniałej zabawy i przekazując słodkości dla wszystkich uczestników zabawy.

Wspaniała dekoracja przeobraziła świetlicę w piękną salę balową. Do tańca na żywo przygrywał Zespół Podzamek Boys z DPS Podzamek. Parkiet wypełniony był po brzegi, oprócz tańców dla wszystkich uczestników zabawy przygotowane zostały liczne konkursy oraz loteria fantowa. Podopieczni Domów Pomocy Społecznej świetnie się bawili, zarażając przy tym optymizmem wszystkich w okół.

Nie zabrakło także wyborów króla i królowej balu, którymi zostali Robert z DPS Nielestno i Katarzyna z DPS Szarocin.